ALLSKOGs Verdikjede

Se vår animasjonsfilm om verdiene som skapes i skogen. Vi følger treet fra planting til bearbeidet produkt og møter folk som har sitt arbeid knyttet skogbruk. Sammen gjør vi skogen til verdens viktigste ressurs. Skog er genialt!