Vi i ALLSKOG er stolt av å tilhøre ei næring der økt sysselsetting,
økt aktivitet og økt verdiskaping er klimavennlig!