Ønsker du hogst?

Ta kontakt nå!

Ønsker du hogst? Ta kontakt nå!

Hva kan vi gjøre for deg?

ALLSKOG har solid kompetanse på alle ledd innen tømmer og skogsdrift, og kan hjelpe deg med alt fra enkle råd, gjennomføring av en eller flere aktiviteter, eller full skogsbestyrelse.

Noen av våre tjenester:

  • Befaring og planlegging
  • Karttjenester og miljøregistrering
  • Salg, avtaler og oppgjør
  • Gjennomføring av hogst
  • Ordne med skjemaer og rapporterering
  • Transport og logistikk
  • Tynning, skogpleie og nyplanting
  • Oppussing av kjørespor

Ring 73 500 123

Åpent hverdager 08.00-16.00


Kontakt meg

Bli kontaktet av ALLSKOG for å få faglige råd om din skog.

Hvorfor velge ALLSKOG?

Vårt overordnede mål er at våre medlemmer skal få mest mulig ut av sin skogeiendom. Vi jobber tett opp i mot hver enkelt skogeier og kan tilby alt du trenger av kunnskap og fagkompetanse innen skogdrift.

Vi hjelper deg til å forvalte dine verdier, fra planting til hogst. Og sammen med andre skogeiere står du også sterkere.

Skog er genialt!